Elwyn Malethan

You have arrived at Elwyn Malethan's website.

I am a Product Director at Sorenson Media, working with video streaming technology, advertising and consumer software & electronics. I also like riding bikes.

If you arrived here looking for technical blog posts on Maven, TDD etc. They're all gone, I'm afraid. Check the Wayback Machine if there was anything you were specifically looking for.

If you're not here looking for blog posts, you may find what you're looking for here:


My profile on LinkedIn
, if you're interested in my work


@elmomalmo on Twitter
, I don't update this much.


My profile on Facebook
, if you know me from somewhere.

Rydych wedi cyrraedd gwefan Elwyn Malethan.

Rwyf yn Gyfarwyddwr Cynyrch yn Sorenson Media. Rwyf yn gweithio gyda technoleg ffrydio, hysbysebu, teclynau electroneg a meddalwedd. Rwyf hefyd yn hoff o reidio beiciau mynydd.

Os ydych wedi cyrraedd yma yn edrych am erthyglau yn ymwneud a Maven, TDD a.y.b. Nid ydynt bellach ar gael yma. Edrychwch ar Wayback Machine, gyda dipyn o chwilio maen't i gyd ar gael yno.

Os nad ydych yn chwilio am erthyglau, efaillai darganfyddwch rhwybeth o ddiddor drwy dilyn y dolenau canlynol:


Fy mrhoffil ar LinkedIn
, os ydych a diddordeb yn fy ngwaith


@elmomalmo ar Twitter
, nid ydwyf yn trydar yn amal iawn.


Fy mrhoffil ar Facebook
, os ydych yn fy nabod o rhywle.


Public PGP Key

If you're interested in your privacy and mine, you might be interested in encrypting your email to me. Below is my public PGP key. Mymail-Crypt for Gmail is a Chrome plugin I use for Gmail.

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: OpenPGP.js v.1.20130420 
Comment: http://openpgpjs.org 

xsBNBFJ73ZABB/97mZaZBAOM4SYf21SQGONyFe+ICGocKaCmFsgeitQPjzZk
g6Z5tff4r43ewPXJL2sR2TVNPS5SCKA/9w8uSY/Rie3zSfbjomll1JKV7+Uc
95eTYmNkQuGxFeAAfSAQ1GdVnJtSNTzQ9yrYZfq1Nuw0BdBTWFCw9JVrVuv2
OJfhX9GHJGXrNupS6V/MHnwXDA2lYin/pO2j39lTwOzNFoJ67ZQYYIfvuwKq
ukdh1c8bAjO1de3X725/6vdLsc12Kllxm1X4xFj9jcGkMo1dj/hopFzNwn+7
vCv91oNDj/nywmE5AOkSJZSmqr8iZLt0OEPe8CLHqX46xahiyrgycxGvABEB
AAHNI0Vsd3luIE1hbGV0aGFuIDxlbHd5bkBtYWxldGhhbi5jb20+wsBcBBAB
CAAQBQJSe92TCRAS2MFhGRM9xgAAXdQH/3P9crhbHHz8tRIzcxaCgNCilCmN
yqX5huKRkvZb0AAM4K7zMi/ND+pQvO0RnvpGTagmQ11+YXLcAgYxulT3dbzl
7+XNrgNOpjQYDb5tOPLcVcjaXLAYL6eQRdLtWZmdpfCJSYmwnaKZ2eGfLiwj
JMN/NLbY3/MV9+5d6RiMehUm+qwgLBuD+VjkNERwq4eh998wG3MJlTCZtrcu
za1DFhU+d0q2EoKRiqOuaf/Rrq1J2jma0Ig/JqY9gPjiC30kvWAJMkgVuMI4
mmMc0xZZoqjX3/ogca+3Hhj0oUdcKxr7RCASxSrOuPRRTPH8rjYS1aT1YWNI
tp8U11GRhyzDVXc= 
=iOt1 
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----