Elwyn Malethan

You have arrived at Elwyn Malethan's website.

I am a Director of Platform Development at Continuum Media, working with TV advertising technology. I also like riding bikes and paddling open canoes.

If you arrived here looking for technical blog posts on Maven, TDD etc, check the Wayback Machine.

If you're not here looking for blog posts, you may find what you're looking for here:


My profile on LinkedIn
, if you're interested in my work


@elmomalmo on Twitter
, I don't update this much.


My profile on Facebook
, if you know me from somewhere.

Rydych wedi cyrraedd gwefan Elwyn Malethan.

Rwyf yn Gyfarwyddwr Datblygu Platfform yn Continuum Media. Rwyf yn gweithio gyda technoleg hysbysebu teledu. Rwyf hefyd yn hoff o reidio beiciau mynydd, a phadlo canĊµ ambell waith.

Os ydych wedi cyrraedd yma yn edrych am erthyglau yn ymwneud a Maven, edrychwch ar Wayback Machine, gyda dipyn o chwilio maen't i gyd ar gael yno.

Os nad ydych yn chwilio am erthyglau, efaillai darganfyddwch rhwybeth o ddiddor drwy dilyn y dolenau canlynol:


Fy mrhoffil ar LinkedIn
, os ydych a diddordeb yn fy ngwaith


@elmomalmo ar Twitter
, nid ydwyf yn trydar yn amal iawn.


Fy mrhoffil ar Facebook
, os ydych yn fy nabod o rhywle.