Elwyn Malethan

You have arrived at Elwyn Malethan's website.

I am a Product Director at Sorenson Media, working with video streaming technology, advertising and consumer software & electronics. I also like riding bikes.

If you arrived here looking for technical blog posts on Maven, TDD etc. They're all gone, I'm afraid. Check the Wayback Machine if there was anything you were specifically looking for.

If you're not here looking for blog posts, you may find what you're looking for here:


My profile on LinkedIn
, if you're interested in my work


@elmomalmo on Twitter
, I don't update this much.


My profile on Facebook
, if you know me from somewhere.

Rydych wedi cyrraedd gwefan Elwyn Malethan.

Rwyf yn Gyfarwyddwr Cynyrch yn Sorenson Media. Rwyf yn gweithio gyda technoleg ffrydio, hysbysebu, teclynau electroneg a meddalwedd. Rwyf hefyd yn hoff o reidio beiciau mynydd.

Os ydych wedi cyrraedd yma yn edrych am erthyglau yn ymwneud a Maven, TDD a.y.b. Nid ydynt bellach ar gael yma. Edrychwch ar Wayback Machine, gyda dipyn o chwilio maen't i gyd ar gael yno.

Os nad ydych yn chwilio am erthyglau, efaillai darganfyddwch rhwybeth o ddiddor drwy dilyn y dolenau canlynol:


Fy mrhoffil ar LinkedIn
, os ydych a diddordeb yn fy ngwaith


@elmomalmo ar Twitter
, nid ydwyf yn trydar yn amal iawn.


Fy mrhoffil ar Facebook
, os ydych yn fy nabod o rhywle.